Biogradski

Nejednak tretman ugostiteljskih objekata u vlasništvu običnih ljudi i Knezovih poltrona

Lito je konačno krenulo, ove godine se čak i sve poklopilo, gostiju je više, iako je privid da ih nema dovoljno, kafići su puni, potrošnja je povećana, sve je kako bi trebalo biti. No, u gradsku upravu grada Biograda kao da je ove godine ušao vrag. Ruši se kafić na plaži Dražica usred noći bagerom u 4:15 ujutro, navodno razlog rušenja dugovi vlasnika kafića prema Gradu Biogradu zbog nepodmirenih računa za koncesiju iz prethodnih sezona. Navodni dug je veći od 300.000,00 kn, te se isti na ovogodišnji natječaj nije ni javio, ali je ušao u prostor i nastavio raditi. No, ono što čudi, kao i kod radova na rivi, je tajming za obavljanje takvih radova. Za taj dug se znalo i prije te se je navedeni objekt mogao srušiti i prije dolaska gostiju, jer se radi o plažnom objektu. Interesantan pristup, posebice kad znamo da se svojedobno u većini lokalnih medija pisalo o dugu dogradonačelnika koji je navodno bio veći od 500.000 kn na ime potrošnje vode, ali se istom nije rušio objekt niti se ikakvim prisilnim mjerama pokušao naplatiti taj dug.

Drugi problem koji se ovih dana događa u Biogradu je uvođenje reda na nogostupu uz ugostiteljske objekte na poluotoku (prvenstveno riva) gdje je većina ugostitelja imala postavljene stolove uza zid u vidu klupa na kojima se i preko zime sjedilo i ćakulalo te lovilo zrake sunca. Komunalno redarstvo grada se u svojim rješenjima pozvalo na odredbe članaka 57. i 60. Odluke o komunalnom redu Grada Biograda na Moru. Navedene odluke kažu da je zabranjeno odlaganje predmeta koji ometaju prolaz nogostupom te je što se toga tiče sve u duhu Zakona i odluke, kao što je i u duhu Zakona i to da bi svi trebali biti jednaki pred Zakonom. Dakle, ako se svim ugostiteljima na nogostupu na rivi daje zabrana stavljanja stolova uza zid svojih objekata, a nedavno je gradsko vijeće donijelo odluku da se ipak može izlagati proizvode ispred trgovina na vanjskom zidu objekta do širine 40 cm, ne vidimo razloga zašto se jednako ponašanje i isti okvir ne bi ponudio i ugostiteljima na tom dijelu.

Nadalje, ako se ugostiteljskom objektu Roko, koji je do lipnja prošle godine bio u vlasništvu dogradonačelnikove supruge, a sad je u vlasništvu kuhara lokala, daje da uzurpira taj nogostup s dvije terase i kuhinjom na javnoj površini u obliku broda koji nikako da otplovi s te površine te mu se dozvolilo da ocrtava i parkirna mjesta te postavlja terase i na ta parkirna mjesta, ne vidimo razloga zašto se ne bi dala ista mogućnost i ostalim ugostiteljima grada Biograda na Moru da iznajme javnu površinu te da Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru, kao i za trgovce donese jednako pravilo i za ugostitelje. O navedenom lokalu smo već pisali i ustvrdili da dogradonačelnik svesrdno pomaže u lokalu boraveći u istom poprilično dugo, pomažući vlasniku da obavi nabavu, čak je i pomogao odabrati konobara o čemu smo već pisali, a isti je plaćen od grada da bude dogradonačelnik.

Neki ugostitelji su, kako doznajemo, podnijeli službene zahtjeve za dodjelu na korištenje javne površine na kojoj su im postavljeni ti stolovi, a nije im odgovoreno na te zahtjeve, već su dobili rješenja o uklanjanju. I to rješenje se može smatrati odgovorom. Na ovom primjeru iz Biograda izgleda da ipak nismo svi jednaki prema Zakonu, nekima samo kazne i zabrane, a nekima povlastice.

I na kraju, postavlja se pitanje zašto sada i rušenje objekta i uklanjanje stolova, zašto se ljudima nije dala mogućnost da zarade za zimu, pa da se tada rješavaju ti problemi oko nereda koji je svojim neradom godinama generirala upravo ova vlast koja sada taj svoj nerad i nered prebija preko ljudi od kojih živi.

Ostavi svoje mišljenje

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.