Biogradski

Burno na sjednici Gradskog vijeća; U prvih 6 mjeseci realizirano 13 posto proračuna!

Kraj tjedna donio je 10. sjednicu gradskog vijeća grada Biograda na moru koja je po običaju održana u jutarnjim satima s početkom u 8 sati. Dnevni red sjednice donio je 20 točaka od kojih su neke vrijedne za istaknuti. Pa krenimo redom.

Na početku sjednice, kao što je to i inače pravilo, krenulo se s aktualnim satom na kojem je negodovao potpredsjednik gradskog vijeća iz redova oporbe, pitajući zašto se nije pripremio odgovor ni na jedno pitanje koje su predali na protokol grada Biograda 7 dana prije sjednice i očekivali s pravom da se odgovori na njihova pitanja.

Naime, po poslovniku Gradskog vijeća, vijećnik može pitanja postaviti pisanim putem na način kako su to napravili vijećnici MODES-a, predavanjem na protokol, a na pitanja koja se postave najkasnije 48 sati prije sjednice odgovori se moraju dati na toj sjednici. Gradonačelnik se ispričao da se odgovori na pojedina pitanja nisu mogla pripremiti jer zahtijevaju duži rad na istima, no dobio je protuodgovor da su neka pitanja zahtijevala svega sat vremena na pripremi pa se isto na njih nije dao odgovor, uz opasku da se pitanja mogu poslati svim vijećnicima i na mail, kao što se to radi s materijalima za sjednicu.

Strasti se nisu ni smirile, a točka koja je slijedila je bilo polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna grada za prvih 6 mjeseci. Uz redovno prigovaranje oporbe i naznakama o sramotno slabom izvršenju, te uz napomenu da je izvršenje proračuna barem na visini 20-25% od predviđenih 153 milijuna, zaključak je predstavnika oporbe da je ostvarenih nešto malo više od 13% mršavo i slabo. Kao krivce za loš rezultat u ostvarenju boljeg izvršenja prokazali su se slabi rezultati u prihodima od nefinancijske imovine (prodaja nekretnina u vlasništvu grada), nedovoljni prihodi od komunalnih doprinosa jer su zakazale investicije po tko zna koji put, te se pomoći iz drugih proračuna nisu dogodile u planiranim iznosima. Pokazalo se da temeljenje proračuna na prodaji zemljišta i oslanjanje na komunalni doprinos i pomoći iz drugih proračuna (u prvom redu državnog) nisu jamac punjenja proračuna na željeni način. No, rashodi s druge strane su na razini planiranih rashoda, pri čemu je reprezentacija ponovno apostrofirana od strane potpredsjednika vijeća Fuzula kao nešto što je ostvareno u visini od 67% od planirane visine za cijelu godinu, iako nije bilo nekih važnijih manifestacija u tih prvih 6 mjeseci.

Nakon jedne prodaje donesena je izmjena odluke o kriterijima za ostvarivanje subvencija za smještaj djece u vrtić Biograd koja će se početi primjenjivati od 1.9.2019. godine što je usuglašeno na prijedlog gradonačelnika Kneza i potpredsjednika Fuzula, a sve u cilju omogućavanja ostvarivanja prava dijelu roditelja koji je to zatražio putem uprave vrtića, o čemu je gradonačelnik izvijestio vijećnike prilikom uvoda u točku.

Slijedeća odluka koja je važna i koju su podržali vijećnici je odluka o pokretanju procedure uvođenja video nadzora u gradu na javnim površinama u svrhu sprječavanja šteta na objektima, prevencije prekršaja kao što su vožnja po pješačkoj zoni, krivog parkiranja, ostavljanja smeća na javnoj površini i slično. Odluka bi trebala biti utemeljena na Uredbi o zaštiti osobnih podataka, te ostaje za vidjeti na koji način će se ista urediti i provoditi.

Do kraja sjednice uslijedio je red prodaje, red kupnje, red zamjene zemljišta, proglašenja javnim dobrom u općoj uporabi, red poništenja odluka o prodaji.

Jedna od takvih točaka koja je bila malo žustrija je točka 11 dnevnog reda sjednice o poništenju natječaja o prodaji parcele 3029/3 koja se nalazi nasuprot srednje škole u Biogradu i za koju je ovo drugo poništenje natječaja, a odluka o natječaju donesena je na prethodnoj 9. sjednici. Gradonačelnik je naveo kompletnu priču o tim natječajima, gdje je na kraju zaključio da takva prodaja, iako je ponuđena cijena od 210 € po kvadratu,  ipak nije moguća prije nego što se završi postupak pred nadležnim sudom vezan uz vlasništvo. U raspravi je Fuzul apelirao da se ova odluka postavi kao pravilo, jer imaju signale da se u još nekim prodajama, koje se pripremaju, primjenjuje isti princip, te je zatražio od gradonačelnika i gradske uprave da se u ovakve postupke više ne upuštaju dok nisu riješeni vlasnički odnosi, budući se time nepotrebno kalja obraz grada.

Do kraja sjednice vijećnici su primili na znanje izvješće trgovačkog društva Bošana d.o.o., koje je u 100% vlasništvu grada, prihvatili izvješće dječjeg vrtića Biograd, te izglasali da će Esma Brzić nastaviti svoj posao kao ravnateljica dječjeg vrtića Biograd i u narednom mandatu.

Ostavi svoje mišljenje

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.